SVVP programos finansuotinų projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-08-25)

Pakeitimai:


Atnaujinta: 2023 06 07