Priemonės „Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų ir terorizmo prevencijai ir kontrolei“ aprašymas