Pažangos priemonė „Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų ir terorizmo prevencijai ir kontrolei“

  • Vidaus saugumo fondo reglamentas:

    2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas

    (Reglamentas 2021/1149 LT/EN)

  • VSF produkto ir rezultato rodikliai 2021-10-20 (pridedama)
  • NPP, PP, Priemonės aprašo ir VSF intervencinė logika (pridedama)
 
 

 

 
 

 

 
 

Atnaujinta: 2023 06 07