1546507752_0_1469191190_0_europos_sajunga_2-163355acad2db4b337e36ef6699eb3cd.jpg

VIDAUS SAUGUMO FONDAS

Vaizdo įrašas

test

1465365924_0_write_593333_1280-584be92e415117847b6fef25dcc7df44.jpg

Fondo pristatymas

Žiūrėkite vaizdo įrašą apie fondą

Apie mus

Vidaus reikalų sričiai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra įsteigti 2 Europos Sąjungos fondai:

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, kuris orientuotas į asmenų srautus ir integruotą migracijos valdymą. Fondo lėšomis remiami su visais migracijos aspektais susiję veiksmai: pabėgėlių priėmimas ir prieglobstis, teisėta migracija, integracija ir trečiųjų šalių piliečių, kurie neteisėtai apsistojo šalyje, grąžinimas.

Vidaus saugumo fondas, kuris valstybėms narėms padės įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat rems naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 826)