Stebėsenos komiteto sudėtis

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-637 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto sudarymo.adoc

 
 
Pakeitimai:
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-637„Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo“ .adoc

     
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-697 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-637 ,,Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programų stebėseos komiteto sudarymo“ pakeitimo".adoc

     

Atnaujinta: 2023 06 07