SVVP

 • BMVI Thematic Facility 2023-2025 Draft Decision.pdf

 

 • BMVI Thematic Facility 2023-2025 Draft Annex.pdf
 

2021-11-25 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS dėl teminės priemonės komponentų finansavimo pagal Integruoto sienų valdymo fondą, Finansinės paramos sienų valdymui ir vizų politikai priemonę ir darbo programos, apimančios 2021 ir 2022 m., priėmimo veiksmams, įgyvendintiems taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą, ir 2021–2024 m. – pasidalijamojo valdymo būdu vykdomiems veiksmams C(2021) 8459 .pdf

 

                                               (Annex) 


EK KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

 

Call for expression of interest - BMVI Specific Action “Equipment for EBCG national components, purchased under the BMVI and put at the disposal of Frontex"

 • REQUIREMENTS AND STANDADS FOR THE TECHNICAL ASSESSMENT OF THE PROPOSALS SUBMITTED UNDER THE SPECIFIC ACTION .pdf

 • APPLICATION FORM .pdf
   
 • TECHNICAL INFORMATION FORM.pdf
 • ANNEX 4 (Budget form).xlsx
   
 • ANNEX 5 (Output and result indicators for the specific action BMVI/2023-2024/SA/1.2.2).docx

   

Call for proposals to support pilots for the development and launch of national quality assurance mechanisms and the development and launch of a fundamental rights monitoring mechanism (BMVI-2021-AG-TF1-NQAM-FRMM)

 

Call for expression of interest - BMVI Specific Action “Support for the establishment of shared technical copies of the Schengen Information System (SIS) by Member States and biometrics” - ref. No BMVI/2022/SA/1.5.7 .pdf

 

 • APPLICATION FORM (BMVI SPECIFIC ACTION - Support for the establishment of shared technical copies of the Schengen Information System (SIS) by Member States and biometrics) .docx
 • ANNEX 1 (Budget form (BMVI SPECIFIC ACTION - Support for the establishment of shared technical copies of the Schengen Information System (SIS) by Member States and biometrics)) .xlsx
 • ANNEX 2 (Partnership declaration form (BMVI SPECIFIC ACTION - Support for the establishment of shared technical copies of the Schengen Information System (SIS) by Member States and biometrics)) .pdf

 

Invitation to submit an application for the Specific Action “Support to comply with the implementation of the relevant interoperability legal framework” – BMVI/2021/SA/1.5.4.pdf

 • APPLICATION FORM (BMVI SPECIFIC ACTION - Support to comply with the implementation of the relevant interoperability legal framework).docx

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST - BMVI SPECIFIC ACTION “Visa policy - digitalization, consular  cooperation and other”  .pdf REV.pdf

 • APPLICATION FORM (BMVI SPECIFIC ACTION VISA POLICY -DIGITALIZATION, CONSULAR COOPERATION AND OTHER) .docx REV.docx
 • ANNEX 1 (Budget form (BMVI Specific Action Visa policy - digitalization, consular cooperation and other)) .xlsx REV.xlsx
 • ANNEX 2 (Partnership declaration form ((BMVI Specific Action Visa policy - digitalization, consular cooperation and other)) .pdf REV.pdf
 • ANNEX 3 (Indicators (BMVI Specific Action Visa policy - digitalization, consular cooperation and other)) .pdf REV.pdf

 


CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST THE SPECIFIC ACTION BMVI .pdf
 • EXTENSION OF DEADLINE BMVI 1.2.1 .pdf
 • APPLICATION FORM (BMVI SPECIFIC ACTION INNOVATION BORDER SURVEILLANCE) .pdf/.docx

 • ANNEX 1 (Budget form (BMVI Specific Action innovation border surveillance)) .pdf/.xlsx
 • ANNEX 2 (Partnership declaration form (BMVI Specific Action innovation border surveillance)) .pdf/.docx
 • ANNEX 3 (Indicators (BMVI Specific Action innovation border surveillance)) .pdf/.docx

Atnaujinta: 2022 11 20