Vidaus saugumo fondo reglamentas

Vidaus saugumo fondo reglamentas:

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas

(Reglamentas 2021/1149 LT/EN)


Atnaujinta: 2023 06 07