ES teisės aktai

Bendrųjų nuostatų reglamento projektas (EN/annexes/LT/priedai)

Vidaus saugumo fondo reglamentas projektas (EN/annexes/LT/priedai)

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, reglamentas projektas (EN/annexes/LT/priedai)


Atnaujinta: 2020 11 16