EK išaiškinimas dėl veiklos paramos tinkamų finansuoti išlaidų