Pažangos priemonė „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“

  • Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, reglamentas:

                2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (Reglamentas 2021/1148 LT/EN)

  • NPP, PP, Priemonės aprašo ir SVVP intervencinė logika (pridedama)

Atnaujinta: 2022 11 20