Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros planas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-696 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 metų programos veiklos peržiūros plano patvirtinimo“.adoc

 

Atnaujinta: 2023 06 07