Finansuotinų projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-04-10)

Pakeitimai:


Atnaujinta: 2021 03 08