Atsakomybės ir funkcijų paskirstymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 1V-60 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-02-16)

Pakeitimai:

 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-345 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių paskyrimo vykdyti Vidaus saugumo fondo atsakingos institucijos funkcijas" 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-08-04)

Pakeitimai:


Atnaujinta: 2021 03 08