Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 

(Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-11-16)

 

Pakeitimai:


Atnaujinta: 2021 03 08