Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas ir numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Priemonė

Būsena

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

Sienų /vizų

Policijos bendradarbiavimo

Vykdomas

Baigtas

Nacionalinės VIS pritaikymas Vizų kodekso pakeitimams,
Nr. LT/2016/VSF/1.1.1.1

334 540,80

111 513,60

446 054,40

*

 

*

 

Nacionalinės VIS plėtojimas,
Nr. LT/2018/VSF/1.1.1.2

378 017,64

126 005,88

504 023,52

*

 

*

 

Skirtingų radijo ryšio tinklų sujungimo sąsajų įdiegimas pasienyje su Latvija,

Nr. LT/2016/VSF/2.2.2.2

501 215,45

167 071,82

668 287,27

*

 

*

 

VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų komponentų atnaujinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/2.2.3.1

695 947,05

231 982,36

927 929,41

*

 

*

 

VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų komponentų atnaujinimas, II etapas,

Nr. LT/2019/VSF/2.2.3.2

295 295,00

98 432,00

393 727,00

*

 

*

 

Nacionalinės SIS plėtojimas,

Nr. LT/2016/VSF/2.4.1.1

539 290,00

179 763,33

719 053,33

*

 

*

 

Nacionalinės SIS plėtojimas, diegiant papildomas saugos priemones

Nr. LT/2019/VSF/2.4.1.2

600 000,00

200 000,00

800 000,00

*

 

 

 

N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams,

Nr. LT/2016/VSF/3.1.1.1

 

49 600,32

16 533,44

66 133,76

*

 

*

 

N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019–2020 metams,

Nr. LT/2019/VSF/3.1.1.2

 

262 500,00

87 500,00

350 000,00

*

 

*

 

N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams,

Nr. LT/2016/VSF/3.2.1.1

395 000,00

131 666,67

526 666,67

*

 

*

 

N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019–2021 metams,

Nr. LT/2019/VSF/3.2.1.2

405 000,00

135 000,00

540 000,00

*

 

*

 

Papildomas SMRRS bazinės įrangos įdiegimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.8.1

 

173 000,00

0,00

173 000,00

*

 

*

 

Papildomos IRD veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2016/VSF/4.6.1.11

1 460 302,84

0,00

1 460 302,84

*

 

*

 

Papildomos IRD veiklos sąnaudos
2019–2021 m.,

Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.12

1 310 444,00

0,00

1 310 444,00

*

 

*

 

HDR modernizavimas, panaudojant pažangias asmens veido atpažinimo ir asmens paieškos pagal atpažinimo žymes technologijas,

Nr. LT/2015/VSF/5.2.2.1

728 994,75

242 998,25

971 993,00

 

*

*

 

NVŽR analitinių priemonių, skirtų

rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.2.3.1

 

736 395,00

245 465,00

981 860,00

 

*

*

 

Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2014 m.

570 302,00

0,00

570 302,00

*

 

 

*

Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2015 m.

2 137 246,00

0,00

2 137 246,00

*

 

*

 


Atnaujinta: 2019 07 08