Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Projekto pavadinimas ir numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Finansinės paramos priemonė

Būsena

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

Sienų / vizų

Policijos bendradarbiavimo

Vykdomas

Baigtas

Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmenstapatybę, įdiegimas,

Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11

234 758,19

78 252,73

313 010,92

 

*

 

*

Pažangių technologijų mokymai, nustatant asmens tapatybę,

Nr. LT/2018/VSF/ 5.3.1.15

51 414,41

17 138,14

68 552,55

 

*

 

*

 


Atnaujinta: 2021 04 12