Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Projekto pavadinimas ir numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Priemonė

Būsena

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

Sienų /vizų

Policijos bendradarbiavimo

Vykdomas

Baigtas

Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas,

Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11

 

234 758,19

78 252,73

313 010,92

 

*

 

*

Pažangių technologijų mokymai, nustatant asmens tapatybę,

Nr. LT/2018/VSF/5.3.1.15

 

51 424,61

17 141,54

68 566,15

 

*

*

 


Atnaujinta: 2019 07 08