Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų miniterijos

Projekto pavadinimas ir numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Priemonė

Būsena

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

Sienų /vizų

Policijos bendradarbiavimo

Vykdomas

Baigtas

Vaizdo stebėjimo sistemos geležinkelio ruože „Kena–Kybartai“ tobulinimas,

Nr. LT/2017/VSF/4.3.4.1

579 000,00

0,00

579 000,00

*

 

*

 

Bepiločių skraidyklių įsigijimas,

 

Nr. LT/2016/VSF/4.4.1.9**

285 502,50

0,00

285 502,50

*

 

 

*

Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas pasienyje, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.4.5.1

622 193,17

0,00

622 193,17

*

 

*

 

Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, I etapas,

 

Nr. LT/2016/VSF/4.4.7.1**

324 015,00

0,00

324 015,00

*

 

*

 

Policijos pareigūnų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.5

 

424 563,00

0,00

424 563,00

*

 

*

 

Papildomos PD veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.8

10 501 780,00

0,00

10 501 780,00

*

 

*

 

Papildomos PD veiklos sąnaudos
2019–2021 m.,

Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.9

9 998 958,00

0,00

9 998 958,00

*

 

 

 

Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, I I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.1

327 292,63

109 097,55

436 390,18

 

*

*

 

Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, I II etapas,

Nr. LT/2019/VSF/5.1.1.2

348 912,35

116 304,12

465 216,47

 

*

 

 

Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.3

386 835,32

128 945,11

515 780,43

 

*

 

*

Neteisėtos tarptautinės narkotikų

apyvartos kontrolės stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.5**

248 199,42

82 733,14

330 932,56

 

*

*

 

 

Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, I etapas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.1.7**

 

 

940 170,00

313 390,00

1 253 560,00

 

*

*

 

 

Specialiųjų furgonų įsigijimas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.1.9

 

 

150 000,00

50 000,00

200 000,00

 

*

*

 

Laboratorinės įrangos, skirtos

balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.1

447 727,93

149 242,65

596 970,58

 

*

*

 

Naujų technologijų diegimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.4**

559 719,28

186 573,10

746 292,39

 

*

 

*

Naujų technologijų diegimas, II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/5.1.2.5**

187 026,11

62 342,04

249 368,15

 

*

 

 

 

Duomenų rinkimo galimybių bei surenkamos informacijos kokybės gerinimas, I etapas,

 

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.6**

185 383,71

61 794,57

247 178,28

 

*

*

 

 

Mobiliųjų stebėjimo sistemų diegimas ir valdymas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.2.8**

111 749,55

37 249,85

148 999,40

 

*

 

*

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos informacinės sistemos tobulinimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.9

39 748,50

13 249,50

52 998,00

 

*

 

*

Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas,

Nr.LT/2018/VSF/5.2.1.1

99 999,00

33 333,00

133 332,00

 

*

 

 

Darbo vietų HDR duomenims rinkti sukūrimas,

Nr. LT/2017/VSF/5.2.2.2

 

600 000,00

200 000,00

800 000,00

 

*

*

 

Keleivių duomenų įrašų (PNR) tvarkymo sistemos plėtra, I etapas,

Nr.LT/2018/VSF/5.2.5.1

1 358 649,47

446 216,49

1 784 865,96

 

*

 

 

Keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklo sukūrimas,

Nr.LT/2018/VSF/5.2.6.1**

414 229,79

138 076,60

552 306,39

 

*

 

 

Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.1

148 472,47

14 327,41

57 309,64

 

*

*

 

Policijos sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.3

42 982,23

17 575,10

70 300,40

 

*

*

 

Policijos pareigūnų, atsakingų už tarptautinį bendradarbiavimą, įgūdžių tobulinimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.5

9 843,11

3 281,04

13 124,15

 

*

 

*

Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.6

22 548,02

7 516,01

30 064,03

 

*

 

*

Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.8

76 500,00

25 500,00

102 000,00

 

*

*

 

Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.10

33 339,57

11 113,20

44 452,77

 

*

*

 

Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.1

141 839,97

47 279,99

189 119,96

 

*

*

 

Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/5.4.1.2**

189 591,91

63 197,30

252 789,21

 

*

 

 

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas,
I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.3

45 027,88

15 009,30

60 037,18

 

*

*

 

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas,
II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/5.4.1.4**

347 909,67

115 969,89

463 879,56

 

*

 

 

Poligrafinės leidybinės ir spaudos inžinerijos įrangos įsigijimas ir modernizavimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.5

 

187 083,42

62 361,14

249 444,56

 

*

*

 

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, I etapas,
Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.1

83 029,50

27 676,50

110 706,00

 

*

 

*

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, II etapas,
Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.2

248 762,86

82 920,96

331 683,82

 

*

*

 

LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.3

73 240,34

24 413,43

97 653,79

 

*

*

 

LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas stiprinimas, II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/6.1.1.4

42 748,71

14 249,58

56 998.29

 

*

 

 

LPAOR „Aras“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5

104 556,65

34 852,21

139 408,86

 

*

*

 

Specialiųjų apsaugos priemonių, skirtų vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, įsigijimas,

Nr.LT/2018/VSF/6.1.1.6

201 318,85

67 106,29

268 425,14

 

*

 

 

LPAOR „Aras“ pareigūnų pajėgumų vykdyti pavojingų ir ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo operacija stiprinimas,,

Nr. LT/2018/VSF/6.1.1.7

133 325,90

44 441,30

177 765,20

 

*

 

 

Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.8

91 749,04

30 583,10

122 332,05

 

*

*

 

Kriminalistinių tyrimų įrangos elektroninių nusikaltimų ir atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti įsigijimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.10

44 343,77

14 781,26

59 125,03

 

*

*

 

Naujų technologijų, skirtų saugumui kylančios rizikos ir ekstremalių situacijų valdymui, įdiegimas,

NrLT/2018/VSF/6.1.1.12**

99 359,02

33 119,68

132 478,70

 

*

 

 

Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo
stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.13

32 310,00

10 770,07

43 080,29

 

*

 

*

Duomenų rinkimo nuotoliniu būdu stiprinimas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.15**

59 804,25

19 934,75

79 739,00

 

*

 

*

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, III etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.16

 

483 185,34

161 061,78

644 247,12

 

*

*

 

Tinklo / platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas,

Nr. LT/2017/VSF/6.2.1.1

53 608,74

17 869,59

71 478,33

 

*

*

 

Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo balistinės informacijos tinklą (IBIN),

Nr. LT/2016/VSF/6.2.2.1

 

99 656,64

33 218,89

132 875,53

 

*

*

 

Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.3.1.1

9 070,71

3 023,57

12 094,28

 

*

*

 

Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/6.3.1.2

2 400,00

800,00

3 200,00

 

*

 

 

Kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, tiriančių nusikaltimus terorizmo ir smurtinio ekstremizmo bylose, kvalifikacijos kėlimas,

Nr. LT/2016/VSF/6.3.1.3

34 613,33

11 537,78

46 151,11

 

*

*

 

Papildomos PD veiklos sąnaudos 2014 m.

691 323,00

0,00

691 323,00

*

 

 

*

Papildomos PD veiklos sąnaudos 2015 m.

620 340,00

0,00

620 340,00

*

 

 

*

** Projektas, kurio įgyvendinimui reikia procedūrų organizuoti įslaptintus sandorius.


Atnaujinta: 2019 07 08