Finansiniai metai, kuriais buvo atlikti galutiniai su projekto įgyvendinimu susiję mokėjimai