Europos Komisijos iniciatyva skelbiami kvietimai teikti paraiškas tarpvalstybiniams veiksmams