VSF/SVVP 2021-2027

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-323 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ (adoc)

 


Atnaujinta: 2023 05 29