POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO, NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS, KOVOS SU JUO IR KRIZIŲ VALDYMO FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

 

PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ IŠ NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS, SĄRAŠAS

VIDAUS SAUGUMO FONDO DALIS: POLICIJOS BENDRADARBIAVIMO, NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS, KOVOS SU JUO IR KRIZIŲ VALDYMO FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

 

Projekto eil. Nr.

Eilės numeris Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plane*

Konkretus tikslas, nacionalinis tikslas, juos įgyvendinantis veiksmas, projekto pavadinimas ir jo numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Pareiškėjas

 

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

 

5.

KONKRETUS TIKSLAS: NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KOVA SU TARPVALSTYBINIU, SUNKIU IR ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU

 

5.1.

NACIONALINIS TIKSLAS:Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu

 

5.1.1.

Veiksmas: Policijos pajėgumų stiprinimas siekiant užkirsti kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo dalyvaujant JTG ir EMPACT veikloje, įsigyjant informacines technologijas, specialiąsias priemones ir techninę įrangą kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminių tyrimų srityje bei technines priemones ir programinę įrangą kovai su elektroniniu nusikalstamumu

 

70.

5.1.1.1.

Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.1

330 000,00

110 000,00

440 000,00

PD

 

71.

5.1.1.3.

Kriminalistinės techninės ir programinės įrangos, skirtos elektroninių nusikaltimų tyrimams, įsigijimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.3

390 000,00

130 000,00

520 000,00

PD

 

72.

5.1.1.5.

Neteisėtos tarptautinės narkotikų

apyvartos kontrolės stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.1.5**

248 199,42

82 733,14

330 932,56

PD

 

73.

5.1.1.7.

 

Pajėgumų stiprinimas užkardant, atskleidžiant ir tiriant elektroninius nusikaltimus, I etapas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.1.7**

940 170,00

313 390,00

1 253 560,00

PD

 

74.

5.1.1.9.

 

Specialiųjų furgonų įsigijimas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.1.9

150 000,00

50 000,00

200 000,00

PD

 

5.1.2.

Veiksmas: Policijos pajėgumų stiprinimas kuriant tyrimo ir mokslinių tyrimų metodus, specialią tyrimo ir IT įrangą, laboratorinę įrangą, apmokant naudotis šia įranga ir supažindinant su naujais tyrimo metodais

 

75.

5.1.2.1.

Laboratorinės įrangos, skirtos

balistiniams, daktiloskopiniams, DNR ir kitiems tyrimams, įsigijimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.1

454 231,71

151 410,57

605 642,28

PD

 

76.

5.1.2.4.

Naujų technologijų diegimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.4**

581 400,00

193 800,00

775 200,00

PD

 

77.

5.1.2.6.

 

Duomenų rinkimo galimybių bei surenkamos informacijos kokybės gerinimas, I etapas,

 

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.6**

185 383,71

61 794,57

247 178,28

PD

 

78.

5.1.2.8.

 

Mobiliųjų stebėjimo sistemų diegimas ir valdymas,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.1.2.8**

111 999,75

37 333,25

149 333,00

PD

 

79.

5.1.2.9.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos informacinės sistemos tobulinimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.1.2.9

40 000,00

13 333,33

53 333,33

PD

 

80.

5.1.2.10.

Ekspertinio tyrimo technologijos AdLab įteisinimas ir palaikymas,

Nr. LT/2017/VSF/5.1.2.10

259 312,39

86 437,46

345 749,85

Lietuvos teismo ekspertizės centras

 

81.

5.1.2.11.

Pažangių technologijų, taikomų nustatant asmens tapatybę, įdiegimas,

Nr. LT/2015/VSF/5.1.2.11

234 900,00

78 300,00

313 200,00

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

 

5.1.3.

Veiksmas: Muitinės padalinių pajėgumų kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje stiprinimas

 

82.

5.1.3.1.

Muitinės padalinių, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pajėgumų stiprinimas,

Nr. LT/2018/VSF/5.1.3.1**

163 842,20

54 614,06

218 456,26

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD)

 

83.

5.1.3.2.

IT įrangos, skirtos muitinės duomenų analizei ir apdorojimui, įsigijimas,
Nr. LT/2016/VSF/5.1.3.2

231 257,80

77 085,94

308 343,74

MD

 

5.1.4.

Veiksmas: Pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai atlikti finansinių nusikaltimų tyrimus ir kovoti su korupcija

 

84.

5.1.4.1.

FNTTžvalgybinės techninės bazės atnaujinimas ir integracinės duomenų valdymo platformos sukūrimas,

Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.1**

1 038 816,00

346 272,00

1 385 088,00

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

85.

5.1.4.2.

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdymo sistemos plėtojimas,

 

Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.2**

605 774,25

201 924,75

807 699,00

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT)

 

86.

5.1.4.3.

Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/5.1.4.3

19 885,14

6 628,38

26 513,52

STT

 

5.2.

NACIONALINIS TIKSLAS: Keitimasis informacija

 

5.2.1.

Veiksmas:Tarpvalstybinių informacijos mainų ir bendrų veiksmų ties sienomis pajėgumų didinimas pagal Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijas

 

87.

5.2.1.1.

Europos keitimosi informacija modelio (EKIM) rekomendacijų įgyvendinimas,

Nr. LT/2018/VSF/5.2.1.1

99 999,00

33 333,00

133 332,00

PD

 

5.2.2.

Veiksmas: Habitoskopinių duomenų registro (HDR) modernizavimas ir darbo vietų HDR duomenims rinkti sukūrimas

 

88.

5.2.2.1.

HDR modernizavimas, panaudojant pažangias asmens veido atpažinimo ir asmens paieškos pagal atpažinimo žymes technologijas,

Nr. LT/2015/VSF/5.2.2.1

728 994,75

242 998,25

971 993,00

IRD

 

89.

5.2.2.2.

Darbo vietų HDR duomenims rinkti sukūrimas,

Nr. LT/2017/VSF/5.2.2.2

600 000,00

200 000,00

800 000,00

PD

 

5.2.3.

Veiksmas: Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR) analitinių priemonių sukūrimas

 

90.

5.2.3.1.

NVŽR analitinių priemonių, skirtų

rinkti ir lyginti erdvinius nusikalstamumo duomenis, sukūrimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.2.3.1

736 395,00

245 465,00

981 860,00

IRD

 

5.2.4.

Veiksmas:Elektroninių ryšių įvykių viešuosiuose ryšių tinkluose duomenų pateikimo ir saugojimo sistemos sukūrimas

 

91.

5.2.4.1.

 

Duomenų apie elektroninių ryšių įvykius teikimo sistemos sukūrimas,

 

Nr. LT/2015/VSF/5.2.4.1**

1 097 063,25

365 687,75

1 462 751,00

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (toliau – VSD)

 

5.2.6.

Veiksmas: IT sprendimų, reikalingų informacijos keitimuisi su kitomis valstybėmis narėmis, ir Sąjungos bei kitų valstybių narių IT sistemų ir duomenų bazių sąveikos plėtojimas

 

92.

5.2.6.1.

Keitimosi įslaptinta žvalgybinio pobūdžio informacija tinklo sukūrimas, Nr. LT/2018/VSF/5.2.6.1**

414 229,79

138 076,60

552 306,39

PD

 

921.

5.2.6.2.

 

Informacijos apie galinių elektroninių ryšių įrenginių vietos nustatymą teikimas Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms,

 

Nr. LT/2017/VSF/5.2.6.2**

121 501,00

40 501,00

162 002,00

VSD

 

5.3.

NACIONALINIS TIKSLAS: Mokymai

 

5.3.1.

Veiksmas: Specializuoti teisėsaugos pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis

 

93.

5.3.1.1.

Policijos sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, stažuotės ES valstybėse narėse, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.1

148 472,47

49 490,83

197 963,30

PD

 

94.

5.3.1.3.

Policijos sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.3

52 725,30

17 575,10

70 300,40

PD

 

95.

5.3.1.5.

Policijos pareigūnų, atsakingų už tarptautinį bendradarbiavimą, įgūdžių tobulinimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.5

9 990,00

3 330,00

13 320,00

PD

 

96.

5.3.1.6.

Mokymai, susiję su pažangiomis prevencinėmis priemonėmis ir modeliais, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.6

24 066,24

8 022,08

32 088,32

PD

 

97.

5.3.1.8.

Dvišalio ir daugiašalio policijos bendradarbiavimo mokymai, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.8

76 500,00

25 500,00

102 000,00

PD

 

98.

5.3.1.10.

Specializuoti policijos pareigūnų mokymai kriminalistinių tyrimų srityje, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.3.1.10

34 888,41

11 629,47

46 517,88

PD

 

99.

5.3.1.12.

Specializuoti STT pareigūnų mokymai su ES politika susijusiomis temomis, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/5.3.1.12

 

37 173,38

12 391,13

49 564,51

STT

 

5.4.

NACIONALINIS TIKSLAS: Apsauga ir parama nusikaltimų liudytojams ir aukoms

 

5.4.1.

Veiksmas: Apsauga ir parama nusikaltimų liudytojams ir aukoms

 

100.

5.4.1.1.

Saugos centrų infrastruktūros modernizavimas ir remontas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.1

162 550,00

54 183,33

216 733,33

PD

 

101.

5.4.1.3.

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių efektyvumo didinimas,
I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.3

54 405,32

18 135,11

72 540,43

PD

 

102.

5.4.1.5.

Poligrafinės leidybinės ir spaudos inžinerijos įrangos įsigijimas ir modernizavimas,

Nr. LT/2016/VSF/5.4.1.5

 

187 185,70

62 395,24

249 580,94

PD

 

6.

KONKRETUS TIKSLAS: PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS SIEKIANT VEIKSMINGAI VALDYTI SAUGUMUI KYLANČIĄ RIZIKĄ IR KRIZES

 

6.1.

NACIONALINIS TIKSLAS:Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu

 

6.1.1.

Veiksmas: Prevencinių pajėgumų stiprinimas kovojant su pavienių asmenų terorizmu ir smurtiniais išpuoliais nacionaliniu ir ES lygmeniu

 

103.

6.1.1.1.

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, I etapas,
Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.1

83 029,50

27 676,50

110 706,00

PD

 

104.

6.1.1.2.

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, II etapas,
Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.2

249 293,18

83 097,73

332 390,91

PD

 

105.

6.1.1.3.

LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.3

 

76 500,00

25 500,00

102 000,00

PD

 

106.

6.1.1.5.

LPAOR „Aras“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5

105 162,19

35 054,06

140 216,25

PD

 

107.

6.1.1.8.

Laboratorinės įrangos įsigijimas sprogstamųjų medžiagų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir savadarbių įtaisų tyrimams atlikti, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.8

84 724,08

28 241,36

112 965,44

PD

 

108.

6.1.1.10.

Kriminalistinių tyrimų įrangos elektroninių nusikaltimų ir atakų prieš informacines sistemas tyrimams atlikti įsigijimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.10

49 000,00

16 333,33

65 333,33

PD

 

109.

6.1.1.13.

Kibernetinių atakų ir kitų nusikaltimų elektroninėje erdvėje aptikimo
stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.13

35 000,00

11 666,66

46 666,66

PD

 

110.

6.1.1.15.

Duomenų rinkimo nuotoliniu būdu stiprinimas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.15**

60 000,00

20 000,00

80 000,00

PD

 

111.

6.1.1.16.

LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, III etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.16

 

483 185,34

 

161 061,78

 

644 247,12

 

PD

 

6.2.

NACIONALINIS TIKSLAS:Keitimasis informacija

 

6.2.1.

Veiksmas:Tinklo / platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas

 

112.

6.2.1.1.

Tinklo / platformos, skirtos informacijos mainams tarp pirmosios linijos pareigūnų, sukūrimas,

Nr. LT/2017/VSF/6.2.1.1

 

64 950,00

21 650,00

86 600,00

PD

6.2.2.

Veiksmas: Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo balistinės informacijos tinklą (IBIN)

 

113.

6.2.2.1.

Pasirengimas vykdyti automatizuotą keitimąsi duomenimis per Interpolo balistinės informacijos tinklą (IBIN),

Nr. LT/2016/VSF/6.2.2.1

99 993,63

33 331,21

133 324,84

PD

 

6.3.

NACIONALINIS TIKSLAS: Mokymas

 

6.3.1.

Veiksmas: Specializuoti policijos pareigūnų mokymai

 

114.

6.3.1.1.

Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/6.3.1.1

9 070,71

3 023,57

12 094,28

PD

 

115.

6.3.1.2.

Specializuotų kriminalinės policijos padalinių pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, II etapas,

Nr. LT/2018/VSF/6.3.1.2

2 400,00

800,00

3 200,00

PD

 

116.

6.3.1.3.

Kriminalistinių tyrimų padalinių darbuotojų, tiriančių nusikaltimus terorizmo ir smurtinio ekstremizmo bylose, kvalifikacijos kėlimas,

Nr. LT/2016/VSF/6.3.1.3

35 000,00

11 666,67

46 666,67

PD

 


Atnaujinta: 2019 05 27