Pasirengimas 2021-2027

Bendrųjų nuostatų reglamentas (EN/annexes/LT/priedai)

Vidaus saugumo fondo reglamentas (EN/annexes/LT/priedai)

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, reglamentas (EN/annexes/LT/priedai)

Prieglobsčio ir migracijos fondo reglamentas (EN/annexes/LT/priedai)


Atnaujinta: 2019 07 08