IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ IŠ NACIONALINĖS VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014–2020 M. PROGRAMOS, SĄRAŠAS

 

VIDAUS SAUGUMO FONDO DALIS: IŠORĖS SIENŲ IR VIZŲ FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖ

 

Projekto eil. Nr.

Eilės numeris Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plane*

Konkretus tikslas, nacionalinis tikslas, juos įgyvendinantis veiksmas, projekto pavadinimas ir jo numeris

Skiriamas finansavimas, iki (Eur)

Pareiškėjas

Vidaus saugumo fondo lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Iš viso

1.

KONKRETUS TIKSLAS: BENDROS VIZŲ POLITIKOS RĖMIMAS

1.1.

NACIONALINIS TIKSLAS: Nacionalinių pajėgumų stiprinimas

1.1.1.

Veiksmas: Nacionalinės Vizų informacinės sistemos (VIS) įgyvendinimas

1.

1.1.1.1.

Nacionalinės VIS pritaikymas Vizų kodekso pakeitimams,
Nr. LT/2016/VSF/1.1.1.1

334 540,80

111 513,60

446 054,40

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD)

1.1.2.

Veiksmas: Vizų tarnybų darbo vietų techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas

2.

1.1.2.1.

Vizų tarnybų darbo vietų techninės ir ryšio įrangos atnaujinimas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/1.1.2.1

495 750,00

165 250,00

661 000,00

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM)

3.

1.1.2.3.

Skirtinės linijos paslaugos įsigijimas,
Nr. LT/2015/VSF/1.1.2.3

405 000,00

135 000,00

540 000,00

URM

1.2.

NACIONALINIS TIKSLAS: Europos Sąjungos (toliau – ES) vizų acquis taikymas

1.2.1.

 

Veiksmas: Vizų tarnybų darbuotojų mokymas

4.

 

1.2.1.1.

Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/1.2.1.1

105 000,00

35 000,00

140 000,00

URM

1.3.

Konkretus veiksmas 1: Konsulatų bendradarbiavimas                              

1.3.1.

Veiksmas: Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje

5.

1.3.1.1.

Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas,
Nr. LT/2015/VSF/1.3.1.1

400 885,04

44 542,78

445 427,82

URM

2.

KONKRETUS TIKSLAS: SIENOS

2.1.

NACIONALINIS TIKSLAS: EUROSUR plėtojimas pagal ES teisę ir gaires

2.1.1.

Veiksmas: Stiprinti informacijos mainus tarp visų valdžios institucijų, atsakingų už išorės sienų stebėjimą

 

6.

 

2.1.1.1.

Įsigyti ir modernizuoti technines priemones nuolatiniam informacijos keitimuisi,

Nr. LT/2016/VSF/2.1.1.1

578 007,99

192 669,33

770 677,32

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT)

2.1.2.

Veiksmas: Nacionalinės sienos stebėjimo sistemos plėtojimas

7.

2.1.2.1.

Sienos stebėjimo sistemų įdiegimas,
Nr. LT/2016/VSF/2.1.2.1

6 830 061,34

7 701 984,06

14 532 045,40

VSAT

8.

2.1.2.2.

Bardinų, Viešvilės, Lavoriškių ir G. Žagunio užkardų sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas,
Nr. LT/2016/VSF/2.1.2.2

1 578 086,10

1 779 543,90

3 357 630,00

VSAT

9.

2.1.2.3.

Jūros stebėjimo sistemos atnaujinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/2.1.2.3

1 210 151,32

1 364 638,73

2 574 790,05

VSAT

10.

2.1.2.4.

Jūros sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas, II etapas,

Nr. LT/2017/VSF/2.1.2.4

806 618,68

909 591,27

1 716 209,95

VSAT

11.

2.1.2.5.

Plaškių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas,

Nr. LT/2016/VSF/2.1.2.5

422 306,49

476 217,95

898 524,44

VSAT

12.

2.1.2.6.

Vileikių užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas,

Nr. LT/2017/VSF/2.1.2.6

408 900,00

461 100,00

870 000,00

VSAT

2.2.

NACIONALINIS TIKSLAS:Bendrų ES standartų plėtojimas (ES valstybių narių sienų valdymo sistemų sąveika)

2.2.1.

Veiksmas: Biometrinių duomenų tikrinimo sistemos (II etapas) įgyvendinimas

 

 

13.

 

2.2.1.1.

 

Biometrinių duomenų patikros sistemos įgyvendinimas (II etapas),

Nr. LT/2016/VSF/2.2.1.1

 

230 700,00

 

76 900,00

 

307 600,00

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ADIC)

2.2.2.

Veiksmas: Radijo ryšio su Lenkija ir Latvija suderinamumas

14.

2.2.2.2.

Skirtingų radijo ryšio tinklų sujungimo sąsajų įdiegimas pasienyje su Latvija,

Nr. LT/2016/VSF/2.2.2.2

199 766,26

66 588,75

266 355,01

IRD

2.2.3.

Veiksmas: Informacinės sistemos VRIS, kiek ji reikalinga sienos kontrolei, pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų atnaujinimas

15.

2.2.3.1.

VRIS pagrindinio ir rezervinio duomenų centrų komponentų atnaujinimas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/2.2.3.1

709 867,50

236 622,50

946 490,00

IRD

2.3.

NACIONALINIS TIKSLAS:ES sienų kontrolės acquis taikymas

2.3.1.

Veiksmas: Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai

16.

2.3.1.1.

Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas,
Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1

166 416,83

55 472,27

221 889,10

VSAT

17.

2.3.1.2.

Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, II etapas,

Nr. LT/2017/VSF/2.3.1.2

420 190,34

140 063,45

560 253,79

VSAT

2.4.

NACIONALINIS TIKSLAS: Nacionalinių pajėgumų stiprinimas

2.4.1.

Veiksmas: Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (SIS) įgyvendinimas

18.

2.4.1.1.

Nacionalinės SIS plėtojimas,

Nr. LT/2016/VSF/2.4.1.1

539 290,00

179 763,33

719 053,33

IRD

2.4.2.

Veiksmas: Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas

19.

2.4.2.1.

Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas,

Nr. LT/2017/VSF/2.4.2.1

700 000,00

233 333,34

933 333,34

VSAT

2.4.3.

Veiksmas: Sienos kontrolės techninių priemonių įsigijimas

20.

2.4.3.1.

Nešiojamų termovizorių ir kitų sienos kontrolei reikalingų priemonių įsigijimas,
Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.1

2 360 000,00

2 360 000,00

4 720 000,00

VSAT

21.

2.4.3.2.

Transporto priemonių įsigijimas,
Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.2

1 600 000,00

1 600 000,00

3 200 000,00

VSAT

22.

2.4.3.3.

Kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/2.4.3.3

56 000,00

56 000,00

112 000,00

VSAT

23.

2.4.3.4.

Kinologijos pajėgumų stiprinimas, II etapas,

Nr. LT/2017/VSF/2.4.3.4

29 950,00

29 950,00

59 900,00

VSAT

2.4.4.

Veiksmas: Saugios informacinių technologijų pagrindu veikiančios platformos sukūrimas slaptai informacijai apie išorės sienas tvarkyti

24.

2.4.4.1.

 

Informacinių technologijų platformos sukūrimas,

 

Nr. LT/2015/VSF/2.4.4.1**

699 999,75

233 333,25

933 333,00

VSAT

2.5.

Konkretus veiksmas 2: FRONTEX įranga

2.5.1.

Veiksmas: Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, pirkimas

25.

2.5.1.1.

Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, pirkimas,

Nr. LT/2017/VSF/2.5.1.1

315 000,00

35 000,00

350 000,00

VSAT

2.5.2.

Veiksmas: Pakrančių patrulinio katerio pirkimas

26.

2.5.2.1.

Pakrančių patrulinio katerio pirkimas, Nr. LT/2018/VSF/2.5.2.1

765 000,00

85 000,00

850 000,00

VSAT

 

3.

KONKRETUS TIKSLAS: VEIKLOS PARAMA

3.1.

NACIONALINIS TIKSLAS: Vizų srities veiklos parama

3.1.1.

Veiksmas: Nacionalinės VIS veiklos valdymas

27.

3.1.1.1.

N.VIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams,

Nr. LT/2016/VSF/3.1.1.1

156 876,25

52 292,75

209 169,00

IRD

3.2.

NACIONALINIS TIKSLAS: Sienų srities veiklos parama

3.2.1.

Veiksmas: Nacionalinės SIS veiklos valdymas

28.

3.2.1.1.

N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2016–2018 metams,

Nr. LT/2016/VSF/3.2.1.1

 

395 000,00

131 666,67

526 666,67

IRD

 

4.

KONKRETUS TIKSLAS: VEIKLOS PARAMA SPECIALIAI TRANZITO SCHEMAI VYKDYTI

4.1.

NACIONALINIS TIKSLAS: Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) išrašymo ir įteikimo sistemų modernizavimas

4.1.1.

Veiksmas: STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas

29.

4.1.1.1.

STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/4.1.1.1

 

380 000,00

0,00

380 000,00

URM

4.1.2.

Veiksmas: STGD IT ryšio įrangos atnaujinimas

30.

4.1.2.1.

STGD IT ryšio įrangos atnaujinimas,

Nr. LT/2017/VSF/4.1.2.1

190 000,00

0,00

190 000,00

URM

4.1.3.

Veiksmas: Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių, MRZ skenerių, spausdintuvų, biuro technikos atnaujinimas

31.

4.1.3.1.

Darbo vietų įrangos atnaujinimas,

Nr. LT/2015/VSF/4.1.3.1

125 000,00

0,00

125 000,00

URM

4.1.4.

Veiksmas: STD/STGD sistemos veikimą užtikrinantiems darbuotojams jų administracinių, gyvenamųjų ir poilsio patalpų atnaujinimas

32.

4.1.4.1.

Tarnybinių butų atnaujinimas Maskvoje,

Nr. LT/2015/VSF/4.1.4.1

36 000,00

0,00

36 000,00

URM

33.

4.1.4.2.

Kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų modernizavimas Lietuvos Respublikos ambasadoje Maskvoje, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/4.1.4.2

60 000,00

0,00

60 000,00

URM

33¹.

4.1.4.4.

Administracinių ir poilsio patalpų atnaujinimas Sankt Peterburge,

Nr. LT/2018/VSF/4.1.4.4

30 000,00

0,00

30 000,00

URM

34.

4.1.4.5.

Administracinių patalpų atnaujinimas Kaliningrade,

Nr. LT/2018/VSF/4.1.4.5

17 400,00

0,00

17 400,00

URM

4.1.5.

Veiksmas: Transporto priemonių, skirtų Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms Maskvoje, Sankt Peterburge ir Kaliningrade, atnaujinimas

35.

4.1.5.1.

Transporto priemonių įsigijimas,

Nr. LT/2015/VSF/4.1.5.1

97 500,00

0,00

97 500,00

URM

4.1.6.

Veiksmas: Mobiliojo ryšio priemonių atnaujinimas

36.

4.1.6.1.

Mobiliojo ryšio telefonų pirkimas,
I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.1.6.1

22 000,00

0,00

22 000,00

URM

4.2.

NACIONALINIS TIKSLAS: Keleivių, vykstančių STD/STGD pagrindu, patikra, supaprastinto tranzito taisyklių pažeidėjų nustatymas ir identifikavimas

4.2.2.

Veiksmas: Dokumentų patikrai traukiniuose naudojamos įrangos atnaujinimas

37.

4.2.2.1.

Dokumentų patikrai traukiniuose naudojamos įrangos atnaujinimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.2.1

239 460,00

0,00

239 460,00

VSAT

4.2.3.

Veiksmas: Aparatinės ir programinės įrangos, skirtos pasienio pareigūnams, atnaujinimas

38.

4.2.3.1.

Aparatinės ir programinės įrangos įsigijimas (I etapas),

Nr. LT/2016/VSF/4.2.3.1

77 300,00

0,00

77 300,00

VSAT

4.2.4.

Veiksmas: VSAT informacinės sistemos VSATIS STD/STGD posistemių atnaujinimas

39.

4.2.4.1.

STD/STGD posistemių atnaujinimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.4.1

209 667,00

0,00

209 667,00

VSAT

4.2.5.

Veiksmas: Wi-Fi ryšio įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte

40.

4.2.5.1.

Bevielio ryšio įdiegimas Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punkte,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.5.1

166 000,00

0,00

166 000,00

VSAT

4.2.6.

Veiksmas: STS domeno valdiklio ir kitos programinės įrangos pakeitimas

41.

4.2.6.1.

STS domeno valdiklio ir kitos programinės įrangos pakeitimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.6.1

150 784,15

0,00

150 784,15

VSAT

4.2.7.

Veiksmas: Kybartų kelių pasienio kontrolės punkto infrastruktūros pritaikymas naujoms reikmėms

42.

Neteko galios nuo 2018-07-19.

4.2.8.

Veiksmas: Papildomas bazinės įrangos įdiegimas skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemoje (SMRRS)

43.

4.2.8.1.

Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) atnaujinimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.2.8.1

173 000,00

0,00

173 000,00

IRD

4.3.

NACIONALINIS TIKSLAS: Tranzitinių traukinių, vykstančių iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją, elektroninės kontrolės sistemų kūrimas

4.3.1.

Veiksmas: Ant garvežio stogo montuojamos įrangos pakeitimas

44.

4.3.1.1.

Ant garvežio stogo montuojamos įrangos pakeitimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.3.1.1

42 717,00

0,00

42 717,00

VSAT

4.3.2.

Veiksmas: Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas

45.

4.3.2.1.

Tranzitinių traukinių stebėjimo techninės ir programinės įrangos pakeitimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.3.2.1

325 200,00

0,00

325 200,00

VSAT

4.3.3.

Veiksmas: Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas

46.

4.3.3.1.

Vaizdo stebėjimo sistemų Kybartų ir Kenos pasienio kontrolės punktuose atnaujinimas,

Nr. LT/2017/VSF/4.3.3.1

3 556 192,00

0,00

3 556 192,00

VSAT

4.3.4.

Veiksmas:Vaizdo stebėjimo sistemos geležinkelio ruože „Kena–Kybartai“ tobulinimas

47.

4.3.4.1.

Vaizdo stebėjimo sistemos geležinkelio ruože „Kena–Kybartai“ tobulinimas,

Nr. LT/2017/VSF/4.3.4.1

579 000,00

0,00

579 000,00

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD)

4.4.

NACIONALINIS TIKSLAS: Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą

4.4.1.

Veiksmas: Transporto priemonių atnaujinimas

48.

4.4.1.1.

STS transporto priemonių įsigijimas, I etapas,
Nr. LT/2016/VSF/4.4.1.1

1 118 949,00

0,00

1 118 949,00

VSAT

49.

4.4.1.9.

 

Bepiločių skraidyklių įsigijimas,

 

Nr. LT/2016/VSF/4.4.1.9**

299 139,31

0,00

299 139,31

PD

50.

4.4.1.10.

 

Transporto priemonių atnaujinimas, I etapas,

 

Nr. LT/2015/VSF/4.4.1.10

605 712,00

201 904,00

807 616,00

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST)

51.

4.4.1.11.

 

Transporto priemonių atnaujinimas, II etapas,

 

Nr. LT/2017/VSF/4.4.1.11

412 500,00

137 500,00

550 000,00

VST

4.4.2.

Veiksmas: Sraigtasparnių komplektavimo įrangos atnaujinimas

52.

4.4.2.1.

Sraigtasparnių komplektavimo įrangos atnaujinimas,

Nr. LT/2016/VSF/4.4.2.1

 

1 623 906,42

0,00

1 623 906,42

VSAT

4.4.3.

Veiksmas: Techninė įranga, skirta sienos stebėjimui ir nelegalių imigrantų sulaikymui

53.

4.4.3.1.

Techninė įranga, skirta sienos stebėjimui
ir nelegalių imigrantų sulaikymui,

Nr. LT/2016/VSF/4.4.3.1

498 217,26

0,00

498 217,26

VSAT

4.4.4.

Veiksmas: Tarnybinių šunų ir su jų išlaikymu susijusi veikla

54.

4.4.4.1.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/4.4.4.1

123 000,00

0,00

123 000,00

VSAT

55.

4.4.4.2.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos pajėgumų stiprinimas, II etapas,

Nr. LT/2017/VSF/4.4.4.2

 

104 330,00

0,00

104 330,00

VSAT

4.4.5.

Veiksmas: Transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo įrangos įsigijimas

56.

4.4.5.1.

Stacionarios transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo sistemos įdiegimas pasienyje, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.4.5.1

622 193,17

0,00

622 193,17

PD

4.4.7.

Veiksmas: Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas

57.

4.4.7.1.

 

Signalų priėmimo ir apdorojimo sistemų įsigijimas, I etapas,

 

Nr. LT/2016/VSF/4.4.7.1**

324 015,00

0,00

324 015,00

PD

4.4.8.

VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija

58.

 

4.4.8.1.

 

VST pastatų rekonstrukcija ir garažų renovacija,

 

Nr. LT/2017/VSF/4.4.8.1

207 750,00

0,00

207 750,00

VST

4.5.

NACIONALINIS TIKSLAS: Specialią tranzito schemą vykdančio personalo mokymas

4.5.1.

Veiksmas: Specialią tranzito schemą (STS) vykdančio personalo mokymas

59.

4.5.1.1.

STS darbuotojų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2015/VSF/4.5.1.1

176 000,00

0,00

176 000,00

URM

60.

4.5.1.3.

Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas,
Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3

95 724,81

0,00

95 724,81

VSAT

61.

4.5.1.4.

Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, II etapas,
Nr. LT/2017/VSF/4.5.1.4

459 477,38

0,00

459 477,38

VSAT

62.

4.5.1.5.

Policijos pareigūnų mokymas, I etapas,

Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.5

424 563,00

0,00

424 563,00

PD

4.6.

NACIONALINIS TIKSLAS: Papildomos veiklos sąnaudų kompensavimas

4.6.1.

Veiksmas: Papildomos veiklos sąnaudos, įskaitant konkrečiai specialios tranzito schemos veiklą vykdančio personalo atlyginimus

63.

4.6.1.2.

Papildomos URM veiklos sąnaudos 2016–2018 m.,

Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.2

12 100 000,00

0,00

12 100 000,00

URM

64.

4.6.1.5.

Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2016–2018 m.,

Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.5

11 391 978,73

0,00

11 391 978,73

VSAT

65.

4.6.1.8.

Papildomos PD veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.8

10 501 780,00

0,00

10 501 780,00

PD

66.

4.6.1.11.

Papildomos IRD veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2016/VSF/4.6.1.11

1 460 302,84

0,00

1 460 302,84

IRD

67.

4.6.1.14.

Papildomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos sąnaudos 2016–2018 m.,

Nr. LT/2015/VSF/4.6.1.14

270 000,00

0,00

270 000,00

AB „Lietuvos geležinkeliai“

68.

4.6.1.16.

Papildomos VST veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2016/VSF/4.6.1.16

56 000,00

0,00

56 000,00

VST

69.

4.6.1.18.

Papildomos ADIC veiklos sąnaudos
2016–2018 m.,

Nr. LT/2016/VSF/4.6.1.18**

600 000,00

0,00

600 000,00

ADIC


Atnaujinta: 2019 05 27